Priser

Timepriser

Ved almindelig konsulent-assistance, udvikling, samt workshops: kr. 700,- .

Ved opgaver over 5 dage: kr. 650,- .

Ved opgaver over 10 dage: kr. 600,- . En dag regnes for 7,5 time.

Fastpris-tilbud: Vi kan lave et tilbud på en opgave. I den forbindelse vil vi ofte udarbejde en kravspecifikation, der beskriver indholdet i opgaven mere detaljeret. 

Overslag: Vi kan selvfølgelig altid tilbyde at lave et overslag uden yderligere beregning.

Hotline: Hotline afregnes til normal timepris, dog minimum pr. påbegyndt 15 minutter.

Kursus: Prisen for en kursusdag for op til 12 personer inkl. kursusmaterialer, er kr. 9.000,-

Alle priser er excl. moms