Sådan gør vi

Større opgaver
Hvis i skal have lavet en helt ny database er det en god ide at mødes. Vi diskuterer jeres behov og måske ønsker i et overslag, før vi går videre. Derefter laver vi en mere detaljeret beskrivelse, hvor jeres krav og ønsker til det nye værktøj bliver skrevet ned. Efterfølgende kan vi tilbyde at give et løsere tilbud, eller et egentligt fastpristilbud.

Processen med at lave en kravspecifikation er oftest en god ide. Herved undgås spildtid og misforstå-elser. Samtidig er en kravspecifikation en god måde at få afklaret de præcise behov som det færdige IT-værktøj skal kunne dække. Vores konsulenter har stor erfaring i at spørge ind til jeres behov, og formulere mulige løsninger.

Herefter udvikles løsningen af vores konsulent, som undervejs kommunikerer med Jeres kontakt-person, primært via tlf. og e-mail. Afslutningsvis vil der ofte være behov for nok et møde.

Når databasen er færdig skal den testes og rettes til igen. Herefter tages den i brug. Efterfølgende vil der uvægerligt dukke mindre ting som ønskes tilpasset. Dette vil som oftest kunne klares hurtigt og nemt v.h.a. e-mail, eller direkte v.h.a. online skærmkontrol fra vores konsulent.

Mindre opgaver
Med de mindre opgaver, hvor i måske allerede har en database vil vi ofte kunne lave tingene på stedet, d.v.s. direkte hos Jer, eller evt. via e-mail og/eller v.h.a. direkte online skærmkontrol.